W maju 2017 r. agencja potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" i podniosła jego perspektywę do stabilnej.