We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto za I-IV kw. wyniosła 33,31 mln zł.

"Zysk netto znormalizowany Grupy Eurocash osiągnął poziom 84,84 mln zł, co oznacza spadek o 55,35% r/r. Negatywny wpływ na zysk netto miały wyższe koszty z tytułu wzrostu zadłużenia związanego z akwizycjami oraz płatności zabezpieczenia na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT" - czytamy w raporcie.
Jako zysk znormalizowany, podano zysk netto wyłączający wpływ uiszczonych kosztów potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT.


Zysk operacyjny wyniósł 62,99 mln zł wobec 274,28 mln zł zysku rok wcześniej.
"EBITDA znormalizowana Grupy w 2017 r. wyniosła 360,71 mln zł w porównaniu z 440,49 mln zł w roku poprzednim (spadek o 18,11%). Spadek EBITDA związany był przede wszystkim z niższą rentownością w segmencie hurt niezależny, integracją przejętych spółek, kosztami jednorazowymi, a także wzrostem wydatków związanych ze strategicznymi projektami mającymi na celu wzmocnienie pozycji niezależnych detalistów w Polsce takimi jak: rozszerzenie oferty dla sklepów Delikatesy Centrum o towary świeże oraz rozwojem innowacyjnych formatów sprzedaży detalicznej pod markami Kontigo, 1minute, abc na kołach, Duży Ben" - czytamy również.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23 271,07 mln zł w 2017 r. wobec 21 219,9 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2017 r. 23 271,08 mln zł, o 9,67% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost sprzedaży związany był głównie z konsolidacją przychodów ze sprzedaży przejętych spółek (EKO Holding S.A., FHC-2 Sp. z o.o., PDA sp. z o.o.)" - czytamy również.


W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2017 r. wyniosła 71,71 mln zł wobec 102,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)