Chińska gospodarka cierpi z powodu spadającego eksportu, w miarę jak recesja w Stanach Zjednoczonych i w Europie pogłębia się, ale iskra nadziei pojawiła się wraz z opublikowaniem lepszych danych dotyczących chińskiej gospodarki. Wygląda na to, że kroki podjęte przez rząd w celu wsparcia lokalnego popytu mogą doprowadzić do wcześniejszego niż oczekiwano odbicia gospodarki.

Po paru miesiącach spadków kilka wskaźników wyprzedzających (te, które z wyprzedzeniem wskazują na zmiany w sytuacji gospodarczej) uległo w grudniu poprawie. Produkcja przemysłowa ustabilizowała się, a konsumpcja wzrosła. Import rudy żelaza wzrósł, więcej stali było eksportowane. Eksport zmniejszył się mniej, niż oczekiwano, co zaowocowało większą nadwyżką w handlu zagranicznym.

Ponieważ równocześnie obniżono stopy procentowe i poluzowano ograniczenia dotyczące udzielania pożyczek, podaż pieniądza wzrosła gwałtownie w grudniu i utrzymała stopę wzrostu w styczniu.

Rynki akcji dobrze zareagowały na te zmiany. Podczas gdy inne rynki traciły, chińskie akcje pozwoliły zachować zarobione wcześniej zyski. Akcje banków korzystały z luźniejszej polityki monetarnej i oczekiwań dalszych reform rynkowych.

Rząd planuje wydać więcej pieniędzy na badania i rozwój nowych technologii - ogłosił pakiet wsparcia dla sektora motoryzacyjnego. Producenci stali usłyszeli, że mają pozbyć się starych, mniej efektywnych technologii.

Te pozytywne czynniki będą wspierać gospodarkę chińską, ale oczekiwany wzrost gospodarczy w 2009 roku będzie poniżej długoterminowych trendów, a zwłaszcza sektory zależne od eksportu będą pod negatywnym wpływem globalnej sytuacji gospodarczej.

Polityka rządu zmierzająca do wsparcia konsumpcji może napotkać pewne problemy, gdy bezrobocie zacznie wzrastać, ale warto zauważyć, że gdy gospodarka nie jest obciążona zbytnim zadłużeniem gospodarstw domowych, a bilanse instytucji finansowych mają mniejszy udział toksycznych aktywów, efekty pakietów stymulujących będą odczuwane raczej prędzej niż później.

Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dwóch kwartałów warunki będą nadal trudne, ale w dłuższym terminie inwestowanie na chińskim rynku ma ciekawe perspektywy.