"Uzyskany w 2017 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1 089 703 775,81 złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 217 907 428,30 zł na dywidendę dla akcjonariuszy banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,15 zł,

2. w kwocie 871 796 347,51 zł na kapitał zapasowy banku" - czytamy w uchwałach. 

Walne ustaliło także dzień dywidendy na 24 maja, a termin wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2018 roku.

"Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 199 339 249,57 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A." - czytamy także.

mBank odnotował 1 091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 219,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 089,7 mln zł wobec 1 219,34 mln zł zysku rok wcześniej. 

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. 

(ISBnews)