GetBack: K. Kąkolewski odwołany z funkcji prezesa, K.W. Maynard czasowo p.o.Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack, podała spółka. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Ponadto rezygnacje z funkcji członków zarządu ze skutkiem natychmiastowym złożyli Anna Paczuska oraz Marek Patuła. Rada nadzorcza GetBack powołała, począwszy od 25 kwietnia, Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko członka zarządu GetBack, podano w komunikacie.

Wczoraj GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poinformowała dziś, że zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)