Ok. 39 proc z nich należało do sektora budownictwa i nieruchomości, najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym w Hiszpanii.