Zysk netto PlayWay wzrósł r: r do 15,77 mln zł w 2017 r.Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - PlayWay odnotował 15,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,47 mln zł wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 21,69 mln zł wobec 6,15 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 43,82 mln zł wobec 16,15 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa skupiała się w 2017 roku na inwestowaniu w nowe gry komputerowe w celu zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży oraz jej rentowności. Skonsolidowane przychody [netto ze sprzedaży produktów i usług] grupy wyniosły 39 462 tys. zł, co oznacza wzrost o 214% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości przychodów spowodowany jest w głównej mierze większą ilością premier nowych tytułów w stosunku do roku 2016. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 21 474 tys. zł, co oznacza wzrost o 255% w stosunku do roku 2016. Wzrost zysku netto spowodowany jest przede wszystkim bardzo dynamicznym wzrostem sprzedaży na skutek udanych premier nowych tytułów, przy stabilnej strukturze kosztów stałych i niskim poziomie kosztów wytworzenia nowych tytułów. Wartość zysku netto przypadająca na rzecz jednostki dominującej wyniosła 15 773 tys. zł, co oznacza zwiększenie o 179% w stosunku do roku 2016. Pozycja finansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku była bardzo silna i stabilna" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 15,76 mln zł wobec 6,11 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)