Home Brokers wypłaci łącznie 5 mln zł dywidendy na rzecz Open FinanceWarszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Open Brokers, spółka w 100% zależna od Open Finance, wypłaci łącznie 5 mln zł dywidendy z kapitału rezerwowego i części zysku za 2017 r., poinformowało Open Finance.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 mln zł, oraz całość kapitału rezerwowego w wysokości 2,5 mln zł, co łącznie stanowi 5 mln zł, do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 50 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

W związku z dokonaną na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 20 września 2017 r. wypłatą zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 mln zł, w tym kwoty 2,5 mln zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz 500 tys.zł z zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2017 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. spółka jest zobowiązana do wypłaty dodatkowej kwoty na rzecz emitenta z tytułu dywidendy w wysokości 2 mln zł, podano również.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)