Jak informuje Katarzyna Kownacka z OCRG, wsparcie z funduszy unijnych jest adresowane do przedsiębiorców z województwa opolskiego, którzy chcą wyjść ze swoimi usługami i produktami na nowe rynki. Przewidziana kwota dotacji dla jednego przedsiębiorcy wynosi od 20 do 200 tysięcy złotych. W puli znajduje się 10,5 mln złotych.

"Przedsiębiorcy - mikro, małe i średnie firmy, które mają siedzibę lub oddział w woj. opolskim – mogą dostać w ramach tego naboru pieniądze np. na opracowanie nowych albo aktualizację już istniejących modeli biznesowych, w tym strategii działań międzynarodowych czy na otwieranie nowych kanałów biznesowych. Dotacje te mają pomóc nawiązywać lub rozwijać firmom współpracę gospodarczą w kraju i za granicą. Pieniądze przyznane w ramach unijnego wsparcia mogą być przeznaczone m.in. na udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, np. targach czy pokazach technologii" - poinformowała Kownacka.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki od 18 do 25 czerwca. Rozstrzygnięcie naboru jest planowane na grudzień tego roku.

OCRG przypomina, że w działającym przy tej instytucji Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera można bezpłatnie przygotować dla firm z regionu dane z płatnej bazy Kompass na temat potencjalnych kontrahentów z rynków zagranicznych. W bazie znajdują się informacje na temat firm z ponad 60 państw świata.