Około 80 proc. Europejczyków oczekuje większej solidarności między bogatymi i biednymi państwami członkowskimi - wynika z zaprezentowanego w czwartek raportu Europejskiego Komitetu Regionów, unijnego organu doradczego.

W dokumencie zanalizowano m.in. ankietę internetową dostępną we wszystkich oficjalnych językach UE, w której wzięło udział ok. 17 tys. osób. Z badania wynika, że najważniejszą rzeczą, jakiej oczekują od Unii Europejskiej jej obywatele, jest solidarność.

"Około 80 proc. respondentów oczekuje większej solidarności między bogatymi i biednymi państwami członkowskimi oraz regionami UE w celu zagwarantowania lepszych warunków życia i pracy ludziom bez względu na miejsce ich pochodzenia" - napisano w raporcie. Według autorów dokumentu wskazuje to na kluczową rolę takich instrumentów jak polityka spójności.

Raport przedstawiono przy okazji trwającej we Florencji corocznej konferencji "State of the Union", poświęconej refleksjom na temat Wspólnoty, organizowanej przez Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI).

Poza wynikami ankiety dokument zawiera podsumowanie wniosków płynących z cyklu debat "Rozważania nad Europą" o przyszłości UE, przeprowadzonych przez Komitet Regionów w 114 europejskich miastach i gminach (19 z tych spotkań odbyło się w Polsce).

W raporcie wskazano, że Europejczycy są entuzjastycznie nastawieni do UE, ale jednocześnie czują się pomijani, co nie dotyczy wyłącznie ich odczuć wobec UE, ale ogólnie wobec polityki.

"Wiele osób podkreśla swój dystans wobec polityki i instytucji UE, a nawet frustrację w związku z kierunkiem, w jakim UE podąża" - podkreślono.

Z dokumentu wynika też, że oprócz wolności, dobrobytu i mobilności obywatele UE oczekują bardziej aktywnej Europy w dziedzinie edukacji, środowiska, bezpieczeństwa i turystyki.

Odnotowano przy tym, że wiele osób domaga się większej przejrzystości oraz bardziej aktywnych sposobów angażowania się w sprawy unijne, jednoczenie przyznając się do braku wiedzy o UE i jej działaniu.

Polityka spójności, która w większości zajmuje się najbiedniejszymi regionami Unii, postrzegana jest jako jeden z symboli europejskiej solidarności. W przyszłości jej budżet ma być jednak mniejszy. Na początku maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące następnego wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, w którym zaproponowała zmniejszenie środków na spójność. KE tłumaczy to Brexitem i koniecznością finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obronność, bezpieczeństwo, kontrola granic zewnętrznych i migracje.

Eksperci wskazują, że na tym etapie z uwagi na brak precyzyjnych danych trudno jednoznacznie ocenić skalę tych cięć, jednak mogą one znacznie wykraczać poza zapowiadane przez Komisję 7 proc. Zaniepokojenie wyraził Komitet Regionów, który ocenił, że pula może być mniejsza "o 10 proc., a nawet więcej". W oświadczeniu KR podkreślono, że "propozycja Komisji nie rozwiązuje problemu rosnącej potrzeby zmniejszania dysproporcji w Unii".

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach polityki spójności ok. 82,5 mld euro, najwięcej spośród państw członkowskich UE.

Konferencja "State of the Union", której tematem przewodnim jest solidarność w Europie, potrwa do soboty.

Z Florencji Mateusz Kicka

>>> Pozdrawiam: Solidarni Europejczycy. 80 proc. z nich chce, by bogaci pomagali biednym