Według danych litewskiego Departamentu Statystyki, w ubiegłym roku z Litwy wyjechało około 17 tys. osób, o ponad 3 tys. więcej w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Jedynie w grudniu ubiegłego roku na zarobek wyjechało ponad 1,5 tys. Litwinów.

Szacuje się, iż obecnie za granicą pracuje około 350 tys. obywateli Litwy, co stanowi około 10 proc. mieszkańców kraju.

Oczekiwania Litwinów wobec najbliższej przyszłości są bardzo pesymistyczne. Poza tym prognozuje się, że litewska gospodarka odrodzi się później aniżeli w państwach Europy Zachodniej.

Według prognoz Litewskiego Banku Centralnego, PKB w roku bieżącym spadnie o 4,9 proc., bezrobocie wzrośnie do ponad 10 proc., a inflacja wyniesie 5,8 proc.