KCI miało 0,07 mln zł zysku netto, 0,47 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.


Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - KCI odnotowało 0,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,47 mln zł wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inwestycji sięgnęły 24,95 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 29,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,49 mln zł wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)