Akcjonariusze PGE zdecydują 26 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 26 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 4 544 684 659,04 złotych na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PGE zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy.

W 2017 r. PGE miała 2 660 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 568 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 4 544 mln zł wobec 1 598 mln zł zysku rok wcześniej.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)