Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 VI.

"Walne zgromadzenie Grupy Lotos S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Grupy Lotos S.A. za rok 2017 w wysokości 1 419 501 109, 93 zł w następujący sposób:

1) kwotę w wysokości 184 873 362,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 zł na 1 akcję),

2) kwotę w wysokości 347 051 700, 66 zł przeznaczyć na pokrycie straty netto z roku 2014 i 2015;

3) kwotę w wysokości 887 576 047,27 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" – czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 12 września, a na dzień wypłaty dywidendy – 28 września 2018 r.

W czerwcu 2017 r. akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję.

W 2017 r. Grupa Lotos miała 1 671,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 015,2 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1,42 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)