Za odrzuceniem projektu Kukiz'15 opowiedziało się 10 posłów, przeciw zagłosowało 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jednocześnie komisja w głosowaniu opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały przygotowanego przez PiS. Za głosowało 16 posłów, nikt nie był przeciw, a 7 posłów wstrzymało się od głosu. Do projektu tego wprowadzono poprawki sugerowane przez Biuro Legislacyjne, uwzględniające także uwagi zgłoszone przez Biuro Analiz Sejmowych.

Debatę nad projektami na posiedzeniu plenarnym Sejmu przeprowadzono 9 maja br., po czym oba dokumenty skierowano do komisji ustawodawczej.

Wniosek PiS dotyczy "powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego".

Do zakresu działania Komisji należałoby zbadanie i ocena prawidłowości, i legalności działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Posłowie Kukiz'15 proponują powołanie "Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego od 2007 r.".

>>> Czytaj też: Biedronka przejmuje Piotra i Pawła? Sieć delikatesów została sprzedana