Rada nadzorcza Netii zgodziła się na zmiany w umowach na kredyty i finansowanie



Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Netii wyraziła zgodę na: zmianę harmonogramu spłaty zadłużenia, związanego z umową kredytową z konsorcjum banków; rozwiązanie umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym; oraz przystąpienie, jako dodatkowego kredytobiorcy oraz dodatkowego poręczyciela do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat, a także powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami, jako dłużnik, w tym na udzielenie przez Netię zabezpieczeń spłaty finansowania, podała Netia.

13 czerwca Netia podała, że zarząd zdecydował o zmianie warunków umowy kredytowej z 9 lipca 2015 roku. Decyzją zarządu postanowiono o zmianie harmonogramu spłaty zadłużenia Netii w łącznej wysokości 200 mln zł, w ten sposób, że spółka spłaci dług wobec kredytodawców w formie jednorazowej zapłaty w terminie nie później niż do 22 sierpnia 2018 roku. Wtedy też zarząd Netii podjął decyzję o rozwiązaniu przez spółkę umowy o finansowanie zawartej 24 października 2017 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu.

Jednocześnie zarząd Netii informował, że podjął decyzję o przystąpieniu przez spółkę jako dodatkowego kredytobiorcy oraz dodatkowego poręczyciela do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 roku, przewidującej po stronie Cyfrowego Polsatu oraz podmiotów zobowiązanych, w zakresie kredytu terminowego, zobowiązanie finansowanie do maksymalnej kwoty w wysokości 11,5 mld zł oraz w zakresie kredytu rewolwingowego – zobowiązanie finansowe do maksymalnej kwoty w wysokości 1 mld zł, a także powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami, jako dłużnik.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)