Mirosław Piotrowski z biura prasowego Stoczni powiedział PAP, że dwa samochodowce mają trafić do firmy zajmującej się żeglugą morską z Wysp Man (Ray Car Carriers Limited), natomiast kontenerowiec jest zamówieniem niemieckiego armatora.

Piotrowski wyjaśnił, że wyprodukowane samochodowce będą mogły przewozić ponad 6,6 tys. samochodów osobowych, natomiast kontenerowiec 2,7 tys. kontenerów (można w nich transportować m.in. towary, sprzęt elektroniczny, a także samochody).

W ub.r. Komisja Europejska uznała za nielegalną pomoc finansową, którą polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie. KE dała polskiemu rządowi czas do czerwca br. na sprzedaż majątku obu stoczni. Do tego czasu zakłady mają też zwolnić wszystkich pracowników (w Gdyni jest to około 5200 osób, w Szczecinie - niespełna 4 tysiące).

Szczegóły związane z wyprzedażą majątku oraz zwolnieniami zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia. Sprzedaż majątku stoczni Szczecin i Gdynia zostanie ogłoszona odpowiednio 9 i 16 marca; ma się odbyć w otwartym, nieograniczonym przetargu. Specustawa nie gwarantuje produkcji statków w sprzedanych stoczniach.