"Bardzo istotnym elementem jest dokapitalizowanie, planowane na III kw. 2009 r. Wiemy, że w IV kw. 2009 r. i w 2010 r. będą rokiem znacznie wyższego wzrostu zapotrzebowania związanego z finansowaniem inwestycji związanych z ochroną środowiska" - powiedział prezes BOŚ Mariusz Klimczak podczas konferencji prasowej.

Wśród celów na najbliższe miesiące, Klimczak podtrzymał podwojenie sumy bilansowej i pozyskanie 100 tys. nowych klientów.

Jego zdaniem, bank nadal będzie wymagał dokapitalizowania w łącznej wysokości 300 mln zł, z czego 150 mln zł zadeklarował główny udziałowiec, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę bank ma nadzieję pozyskać w formie długu podporządkowanego.

Wynik z tytułu odsetek po czterech kwartałach 2008 r. wyniósł 232,4 mln zł (czyli wzrósł o 11,2 proc. rok do roku), natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji w tym samym okresie wyniósł 83,6 mln zł (spadek o 19,8 proc. rok do roku). Zdaniem Klimczaka, na wyniku z tytułu opłat i prowizji zaważyły słabsze rezultaty domu maklerskiego, który osiągnął rekordowy wynik w 2007 r.

Na koniec 2008 r. bank udzielił 7,78 mld zł kredytów i pożyczek (35 proc. - segment korporacyjny, 34 proc. - segment detaliczny, 31 proc. - segment publiczny), co oznaczało silny przyrost kredytów zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym (odpowiednio o 20 proc. i o 30 proc.).

Natomiast depozyty banku na koniec 2008 r. były na poziomie 9,21 mld zł (wzrost o 25 proc. rok do roku i o 19 proc. kwartał do kwartału). Bank nadal zwiększa swoje depozyty, które dzięki dwóm produktom w ciągu miesiąca przyniosły dodatkowo 550 mln zł. Na początku lutego, jeszcze przed wprowadzeniem jednej z lokat, prezes zapowiadał, że liczy na ok. 500 mln zł z tego tytułu.

Współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 12,47 proc. wobec 15.51 proc. na koniec 2007 r., a stosunek kredytów do depozytów odpowiednio 84,56 proc. wobec 81,15 proc. na koniec 2007 r. "Współczynnik wypłacalności w mojej ocenie jest na bezpiecznym poziomie, powyżej średniej rynkowej" - dodał Klimczak.

Bank miał w I-IV kw. 2008 r. zysk netto w wysokości 27,5 mln zł, natomiast w samym IV kw. strata netto banku wyniosła 27,8 mln zł.

Wynik netto banku po czterech kwartałach był niższy o 68% licząc rok do roku, co było efektem odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w wysokości 41 mln zł dokonanych w ostatnim kwartale 2008 r.

Suma bilansowa banku wzrosła o 24 proc. rok do roku do 11,25 mln zł.