"Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną kształtują się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł, za I poł. 2017 r.: 460,7 mln zł,
- zysk netto: 36,7 mln zł, za I poł. 2017 r.: 29,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich.

"Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018 r." - czytamy także. 

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)