Budimex miał 128,05 mln zł zysku netto, 170,12 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Budimex miał 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. w porównaniu do 194,64 mln zł w pierwszym półroczu 2017, podała spółka.

Ponadto Budimex podał że:

- przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów wyniosły 3 302,66 mln zł w porównaniu do 2 721,77 mln zł

- zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 286,49 mln zł w porównaniu do 352,09 mln zł

- zysk z działalności operacyjnej wyniósł 170,12 mln zł w porównaniu do 249,15 mln zł

- zysk brutto wyniósł 163,36 mln zł w porównaniu do 243,69 mln zł

- zysk netto wyniósł 128,09 mln zł w porównaniu do 194,78 mln zł.

"W pierwszym półroczu 2018 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 509 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 107 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zanotował 886 mieszkań przedsprzedanych i 892 lokale sprzedane notarialnie" - czytamy także w komunikacie.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 734 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 288 mln zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w pierwszym półroczu 2018 wyniosły 43 mln zł. Dodatkowo, w pierwszym półroczu 2018 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 60 mln zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)