Stopa bezrobocia wzrosła z 9,03 proc. w styczniu do 9,72 proc. w lutym br., czyli poziomu nie notowanego na Słowacji od września 2006 roku.

Liczba bezrobotnych zdolnych do pracy wzrosła w tym 5,4 milionowym kraju do 257.564 osób.

W lutym poprzedniego roku bezrobocie kształtowało się na poziomie 7,8 proc.

Stopa bezrobocia rośnie od rekordowo niskiego poziomu 7,36 proc. odnotowanego w sierpniu ub.r. w miarę jak słabnący popyt w Europie Zachodniej zmusza słowackie firmy do cięcia kosztów.

Wzrost gospodarczy na Słowacji obniżył się w tym roku do 2,1 proc. z 6,4 proc. w 2008 0- szacuje bank centralny.