STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-08-17
IRDN /IRDN Index 282,85
sIRDN /sIRDN Index 315,48
offIRDN / offIRDN Index 215,30
IRDN24 /Base 273,40
IRDN8.22 /Peak 311,17
IRDN23.7 / Offpeak 210,46
TGe24 272,30
TGeBase 273,67
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 59 174,90
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 124 544,50

Źródło: Giełda Energii SA