"Powinniśmy przemyśleć, jak lepiej przetwarzać to, co robimy. Chcemy stawiać na bardziej złożone produkty, które dają większą wartość dodaną" - powiedział Chludziński podczas spotkania z dziennikarzami w Lubinie.

Dodał, że pojawił się projekt stworzenia lokalnej strefy gospodarczej, w której inne firmy mogłyby współpracować z KGHM.

Przypomniał, że zarząd prowadzi przegląd strategiczny grupy. Wskazał, że skupia się raczej na kierunkach rozwoju i inicjatywach niż całkowitej zmianie strategii.

"Będziemy w stanie do końca roku odnieść się do tego, co jest w strategii i powiedzieć, co będziemy kontynuować" - powiedział.

Wśród możliwych kierunków rozwoju wskazał innowacje i projekty "kopalni 4.0".

" Kwestia efektywności energetycznej to jest kwestia przemyślenia dla zarządu" - dodał prezes.

Podkreślił, że energia elektryczna jest znaczącym kosztem dla grupy, choć nie największym. Nie wskazał jednak, jakie inicjatywy w tej dziedzinie są brane pod uwagę.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.