Wydajność pracy w USA wzrosła o 2,9% kw: kw w II kw. - dane fin.Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Wydajność pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosła o 2,9% kw/kw w II kw. 2018 r., wynika z finalnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 3% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.

(ISBnews)