W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce wzrost zatrudnienia o 0,7% (wobec wzrostu o 0,4% r/r kwartał wcześniej).

W całej Unii Europejskiej zatrudnienie w II kw. br. wzrosło o 0,4% w ujęciu kwartalnym i o 1,4% r/r. 

>>> Czytaj także: Wykluczenie społeczne i nędza. Prawda o rynku pracy na Zachodzie jest smutna