"Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza ofertę zakupu akcji spółki, zgodnie z którą:

- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 46 363 akcji spółki;

- oferowana cena zakupu jednej akcji spółki wynosi 1 100,00 zł" – czytamy w komunikacie.

Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie 51 mln zł.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy rozpocznie się 14 września 2018 r. a zakończy 21 września 2018 r. o godz. 16:00 czasu warszawskiego. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 28 września 2018 r., podano także.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

W czerwcu br. akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego, przeznaczonego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez spółkę akcji własnych w wysokości 51 mln zł.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)