Poniżej wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeń-lipiec 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego -1,6
eksport 125,7 6,5
import 127,3 8,7
mld USD
saldo handlu zagranicznego -2,0
eksport 151,6 19,2
import 153,6 21,5