Zadanie nosi nazwę "Wybór generalnego wykonawcy II etapu inwestycji polegającego na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią, zlokalizowanych przy ul. Juliusza Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie, działka nr ewidencyjny 5/6 obręb 6-05-05, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji wynosi 104 tygodnie od daty przekazania terenu budowy, a termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, podano również.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.