Elektrobudowa 

Elektrobudowa odnotowała 61,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wielton

Wielton odnotował 38,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 28,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wielton ocenia, że po zawarciu umowy nabycia udziałów brytyjskiej Lawrence David jest "bardzo blisko" osiągnięcia celów strategicznych wyznaczonych na 2020 r., poinformował prezes Mariusz Golec. >>>> 

Sfinansowanie akwizycji brytyjskiej Lawrence David Limited (LD) przez Wielton spowoduje wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,4x, ale pozostanie to poziom bezpieczny, ocenił prezes Mariusz Golec. >>>> 

Synergie produktowe, które grupa Wieltona może osiągnąć dzięki akwizycji brytyjskiej Lawrence David (LD) to m.in. rozwój oferty zabudów "last mile" (dla mniejszych samochodów dostawczych) i specjalistycznych bezsłupkowych naczep kurtynowych, poinformował prezes Mariusz Golec. >>>> 

Budimex

Budimex zawarł dwie umowy sprzedaży akcji, podała spółka. Na mocy pierwszej umowy Budimex zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji w spółce Elektromontaż-Poznań za cenę 65 mln zł. Na mocy drugiej umowy Budimex zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji w spółce Biuro Inwestycji "Grunwald" za cenę 43 mln zł. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

MZN Property

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property w sierpniu br. wyniosły 2,35 mln zł i były wyższe o 37,43% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne orientacyjne dane. Grupa kontynuuje testy platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych oraz rozpoczyna kampanię promocyjną serwisu Morizon. >>>> 

Bowim

Bowim odnotował 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) spodziewa się, że wyniki II półrocza będą lepsze niż w I półroczu, a wyniki całego 2018 r. dobre, choć niższe r/r, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Spółka podtrzymuje zamiar wypłacenia w przyszłym roku dywidendy.>>>> 

Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) powinna wskazać pod koniec listopada przynajmniej jeden nowy projekt, w który zamierza się zaangażować, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Mercor

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 37,7 mln zł w sierpniu 2018 roku w porównaniu z wartością 27,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 35%. >>>>  

T-Bull

T-Bull przekroczył w sierpniu ponad 350 mln łącznych pobrań gier, podała spółka. >>>>  

Gino Rossi, CCC   

Gino Rossi i CCC zawarły umowę o strategicznej współpracy w obszarze produkcji i przygotowania kolekcji oraz udzielenia przez Gino Rossi licencji dla CCC na korzystanie ze znaku towarowego "Gino Rossi" w wybranych krajach. Strony zawarły umowę na okres trzyletni, przewidując możliwość przedłużania umowy o kolejne okresy, podało Gino Rossi. Gino Rossi szacuje, że jego przychody z zawartej umowy wyniosą 15-18 mln zł w 2019 r. >>>> 

Mostostal Warszawa, PHN 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybrał Mostostal Warszawę jako generalnego wykonawcę dla II etapu inwestycji mieszkaniowej Vis à Vis Wola realizowanej w Warszawie, podała spółka. Mostostal Warszawa zrealizuje trzy budynki wielorodzinne o powierzchni mieszkalnej ponad 13 tys. m2. >>>>  

Mostostal Warszawa podpisał - jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą Mostostal Warszawa i Sanell - umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli", podała spółka. Wartość umowy wynosi 39,04 mln zł brutto. >>>> 

Fat Dog Games

Fat Dog Games rozpoczął dystrybucję na rynku chińskim na platformie Sonkwo takich gier, jak: "Exorder", "The Chronicles of Nyanya", "Motorbike Garage Mechanic Simulator" oraz "Dream Alone" przy współpracy z Beijing CE-Asia Co., Ltd., podała spółka. >>>>  

Asseco Poland

Asseco Poland zakończyło wdrożenie obsługi e-Recept w pilotażowych szpitalach. Jako pierwsze, z nowych funkcjonalności skorzystały Mazowiecki Szpital Wojewódzki i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, podała spółka. >>>> 

CD Projekt

CD Projekt ustalił oficjalną datę premier gry fabularnej "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" i gry karcianej "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" na 23 października 2018 roku w odniesieniu do platformy PC i na 4 grudnia 2018 roku w odniesieniu do konsolowych platform Xbox One oraz PlayStation 4, podała spółka. >>>>  

X-Trade Brokers

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 9,9 mln zł, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, za istotne naruszenie między innymi art. 83a ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku ze świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta, podała Komisja. >>>>   

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Alior Bank w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów przy przeprowadzaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy, podała Komisja. >>>>  

PZU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA karę w wysokości 800 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 750 tys. zł. Z kolei Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" uchyliła karę w wysokości 390 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 380 tys. zł. >>>>