Wielton: Dług netto: EBITDA pozostanie bezpieczny po sfinansowaniu akwizycji LDWarszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Sfinansowanie akwizycji brytyjskiej Lawrence David Limited (LD) przez Wielton spowoduje wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,4x, ale pozostanie to poziom bezpieczny, ocenił prezes Mariusz Golec.

"Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik długu netto do EBITDA, po sfinansowaniu będzie na poziomie ok. 2,4x. Dziś jest 1,4x. A więc nadal bezpiecznie" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej.

"75% finansowania [akwizycji] idzie z konsorcjum banków, 25% ze środków własnych. Nie będzie na tę akwizycję potrzeby poszukiwania dodatkowego finansowania" - dodał prezes, pytany czy akwizycja będzie wymagała np. emisji akcji.

Wczoraj Wielton podał, że zawarł umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii - jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach, tj. nabycie 75% udziałów za łączną cenę 26 mln GBP (ze skutkiem na dzień 1 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny do końca IX 2018 r., lecz nie później niż ze skutkiem na dzień 31 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny po 1 X 2018 r.) oraz nabycie pozostałych 25% udziałów w modelu earn-out po zakończeniu roku finansowego za okres 1 czerwca 2021 r. - 31 maja 2022 r. za cenę obliczoną w oparciu o średni wynik EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019-2022. Model earn-out przewiduje maksymalną cenę nabycia za ww. 25% udziałów na poziomie 22 mln GBP w przypadku osiągnięcia średniej marży EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019-2022 w wysokości 10 mln GBP.

Jednocześnie Wielton informował, że zawarł z bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowy kredytu inwestycyjnego w walucie wymiennej, na podstawie których każdy z ww. banków udzielił spółce kredytu w kwocie 7,5 mln euro na okres do 12 miesięcy każdy (kredyty pomostowe). Kredyty pomostowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie maksymalnie 75% ceny nabycia 75% udziałów w Lawrence David. Pozostała część ceny nabycia 75% udziałów pochodzi ze środków własnych spółki. Warunkiem postawienia kredytów pomostowych do dyspozycji Wieltonu jest m.in podpisanie z bankami zestawienia warunków finansowania docelowego (Term Sheet) dotyczącego m.in zawarcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego refinansującego zadłużenie z tytułów kredytów.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)