W gmachu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbywa się spotkanie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego (Counter-ISIL Finance Group - CIFG).

Na konferencji prasowej po pierwszym dniu spotkania Marshall Billingslea, sekretarz stanu w Departamencie Skarbu USA, jeden z trzech współprzewodniczących Grupy podkreślał, że obecnie Państwo Islamskie, m.in. dzięki mechanizmom wypracowanym w ramach Grupy, ma mniejsze możliwości finansowania. Dotąd opierało się ono - jak dodał - m.in. na sprzedaży ropy i wymuszeniach, w tym porwaniach dla okupu.

Zaznaczył, że trudno w tej chwili dokładnie określić, w jakim stopniu dostęp ISIS do pieniędzy, w przeszłości szacowany na setki miliardów dolarów, uległ zmniejszeniu, ale na pewno to nastąpiło.

Przedstawiciel Polski, dyrektor Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów Maciej Kędzierski podkreślał, że w ramach Grupy Roboczej wszyscy rozumieją potrzebę wymiany informacji i współpracy ośrodków analitycznych.

Reklama

Zaznaczył, że owocem współpracy m.in. w ramach Grupy było uchwalenie w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca br. Wprowadziła ona szereg mechanizmów umożliwiających przeciwdziałanie finansowania m.in. ISIS.

Ustawa ta zakłada m.in., że tzw. instytucje obowiązane "identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu", muszą też uwzględniać czynniki ryzyka dotyczące "klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw".

Mają ponadto stosować środki bezpieczeństwa finansowego m.in. w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej, "bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane". W konkretnych przypadkach ustawa zakłada również, że instytucja płatnicza ma obowiązek informowania o transakcjach już od 1 tys. euro wzwyż.

Grupa Robocza ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego powstała w roku 2015 w Rzymie. Tworzy ją 34 państw i pięć organizacji międzynarodowych. Współprzewodniczą przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

W czwartek i piątek w Warszawie odbywa się X spotkanie Grupy. (PAP)