Chodzi tu o całość wierzytelności obciążających władze federalne, kraje związkowe, jednostki komunalne i ich związki oraz fundusze ubezpieczenia społecznego. W porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku kwota ta spadła o 14,7 mld euro czyli o 0,8 proc.

Dług federalny zmniejszył się od drugiego kwartału 2017 roku o 21,0 mld euro czyli o 1,7 proc., do 1 biliona 223 mld euro. Natomiast łączne zobowiązania finansowe krajów związkowych wynosiły w końcu drugiego kwartału br. 574,5 mld euro, co oznacza ich zredukowanie w ciągu 12 miesięcy o 3,6 proc. i 21,4 mld euro.

Poziom zadłużenia komunalnego obniżył się w porównaniu z końcem drugiego kwartału ubiegłego roku o 2,9 proc. i 4,1 mld euro, do 136,5 mld euro. Ubezpieczenie społeczne zmniejszyło w tym samym czasie swe długi do 403 mln euro czyli o 7,1 proc. i 31 mln euro.

>>> Czytaj też: Niemiecka prasa: Wystąpienie Trumpa w ONZ potwierdziło abdykację USA z roli światowego hegemona