Biomed-Lublin liczy na wyższą dynamikę sprzedaży w II poł. rokuWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Kluczowym zadaniem dla zarządu Biomedu-Lublin na najbliższe miesiące jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych. Władze spółki liczą na wzrost dynamiki sprzedaży w II połowie tego roku i stawiają na Onko-BCG, szczepionkę BCG oraz Distreptazę, poinformował prezes Marcin Piróg.

"Na wszystkie oferowane przez nas produkty popyt przewyższa nasze zdolności produkcyjne. Dlatego musimy skupić się na jak najszybszym zwiększeniu mocy, na bazie aktualnej infrastruktury. Naszym problem nie jest brak zamówień, a brak możliwości ich realizacji" - powiedział Piróg, cytowany w komunikacie.

Produkty Biomedu-Lublin są obecnie dostępne w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

Spółka podała, że w związku z popytem przekraczającym podaż na wielu rynkach, w pierwszej kolejności wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a jedynie nadwyżki przeznacza do sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Australia). Pomimo tego, udział eksportu wciąż rośnie i na koniec I półrocza br. miał 39-proc. udział w strukturze przychodów ogółem.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,37 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 14,58 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny osiągnął poziom 0,3 mln zł (wobec straty 14,7 mln zł w I poł. ub.r. ), EBITDA wyniosła 3,3 mln zł, a strata netto 1,3 mln zł wobec straty 11,7 mln zł rokw wcześniej).

Władze spółki liczą na wzrost dynamiki sprzedaży w II połowie br.

"Niewielki spadek przychodów w ubiegłych 6 miesiącach to rezultat zmian dotyczących warunków sprzedaży probiotyku Lakcid dla Polpharmy oraz wycofania ze sprzedaży produktów z osocza. Gdybyśmy porównali wyniki rok do roku, eliminując całkowicie efekty sprzedaży tych produktów w 2017 roku, odnotowalibyśmy wzrost przychodów o 28%" - wyjaśnił prezes.

"W drugim półroczu spodziewamy się efektów zakończonych inwestycji zwiększających możliwości produkcyjne leku Onko-BCG oraz Distreptazy. W związku z tym liczymy, że dynamika sprzedaży powinna znacząco wzrosnąć" - dodał Piróg.

Biomed-Lublin prowadzi obecnie działania, których efektem ma być utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego innowacyjnych leków na bazie szczepionki przeciwgruźliczej i leku na raka pęcherza. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 25 mln zł. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie 60% kosztów inwestycji (Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).

Równolegle spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech. Złożony został również wniosek o wsparcie działań eksportowych i ich dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wartość projektu to 413 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,34 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)