Ailleron miał 2,88 mln zł zysku netto, 3,06 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Ailleron odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 3,06 mln zł wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,14 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 23,97 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2018 r. spółka miała 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49,2 mln zł w porównaniu z 41,26 mln zł rok wcześniej.
"Pierwsze półrocze 2018 potwierdza dominację w Ailleron segmentu Fintech, co stanowi konsekwencję bardzo korzystnych trendów w tym obszarze produktowym w perspektywie ostatnich 2 lat. Przychody produktów segmentu Fintech ujawniono na poziomie 21,5 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Zysk operacyjny segmentu wzrósł natomiast z poziomu 3,6 mln zł w I poł. 2017 do 4 mln zł w I poł. 2018" - czytamy w raporcie.
Podobne korzystne tendencje można zaobserwować w dwóch pozostałych segmentach, których kontrybucja w sprzedaży jest istotna.
"Segment Software Services, czyli specjalizowany outsourcing usług programistycznych realizowany dla klientów z USA i Europy Zachodniej, poprawił zarówno przychody, jak i zysk operacyjny. Sprzedaż segmentu wzrosła z poziomu 9,7 mln zł do poziomu 12,8 mln zł, a rentowność operacyjna z poziomu 3,2 mln zł do 3,5 mln zł. Pozytywny trend w segmencie gwarantują nowe kontrakty outsourcingowe Ailleron. Potwierdza się tutaj prawidłowość obserwowana w latach ubiegłych, a mianowicie rozpoczynanie współpracy przez klientów w relatywnie małej skali kilku stanowisk programistycznych, a następnie rozwój skali tej współpracy do kilkudziesięciu stanowisk realizowanych w kilku równoległych projektach i w długookresowej perspektywie" - czytamy dalej.
Segment Telco, po reorganizacji i podziale na część produktową i serwisową, zwiększył sprzedaż o 27% r/r do poziomu 12,3 mln zł.
"Korzystniej niż w pierwszej połowie 2017 wygląda również wynik operacyjny. Co charakterystyczne dla Telco wynik śródroczny jest ujemny, niemniej jednak strata jest o 0,4 mln zł niższa niż w I poł. 2017, a sam drugi kwartał był rentowny. Podkreślić należy, iż pełny obraz rentowności segmentu Telco widoczny będzie po rozliczeniu czwartego kwartału roku, który jest decydujący dla wyniku. Pozytywny wpływ na wyniki segmentu w drugiej połowie roku będzie miał strumień przychodowy z wdrożenia platformy Ringback tones dla największego operatora austriackiego A1 (Telekom Austria Group). Projekt ten rozliczany jest w modelu revenue share, tj. udziału Ailleron w przychodach generowanych przez operatora" - wskazano także.
Najsłabszy wynik osiągnął w pierwszej połowie roku segment Hoteltech, notując zarówno spadek na przychodach do poziomu 1,5 mln zł, jak i gorszy wynik operacyjny na poziomie -1,4 mln zł w porównaniu z -0,9 mln zł w I poł. 2017. Podobnie jak w przypadku Telco, pełny obraz rentowności tego obszaru możliwy będzie po rozliczeniu czwartego kwartału roku, podała też spółka.
"W pierwszej połowie 2018 roku Ailleron zrealizował sprzedaż na poziomie 49 mln zł, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do roku 2017. Przychody z rynków eksportowych utrzymały wysoki udział na poziomie 14,5 mln zł. Wzrost osiągnięto również na wszystkich kluczowych parametrach rentowności - EBITDA osiągnęła 7,3 mln zł, a zysk operacyjny 3,5 mln zł" - podsumowano w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,53 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej.
Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.
(ISBnews)