Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (International Astronautical Federation, IAF) jest organizacją pozarządową skupiającą 165 członków – instytucji narodowych zainteresowanych technikami kosmicznymi i rakietowymi, w tym wszystkie najważniejsze światowe agencje kosmiczne. IAF jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (International Astronautical Congress, IAC) – najważniejszej międzynarodowej imprezy branży kosmicznej przyciągającej od lat decydentów ze światowego sektora kosmicznego, w tym liczne grono przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych oraz przedstawicieli agencji rządowych, związków pracodawców i innych instytucji działających w tym sektorze.

Jak wyjaśniono w komunikacie, członkostwo w IAF - oprócz zapewnienia preferencyjnych warunków finansowych udziału w kongresie IAC - zapewnia także dostęp do dokumentów i merytorycznych opracowań przygotowywanych przez tę organizację oraz umożliwia uczestnictwo w pracach organów federacji.

"Udział w corocznym Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym to wyjątkowa szansa na szeroką promocję dorobku i potencjału polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej. Taka promocja jest naszym podmiotom bardzo potrzebna, aby mogły one zaistnieć w międzynarodowej świadomości jako sprawni i konkurencyjni dostawcy produktów dla sektora kosmicznego" - podkreślił prezes POLSY, dr hab. Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie. "Członkostwo Polskiej Agencji Kosmicznej w Międzynarodowej Federacji Astronautycznej może takie działania ułatwić. Będzie też istotne w kontekście nawiązywania bądź pogłębiania naszej współpracy z narodowymi agencjami kosmicznymi" - dodał.

POLSA złożyła wniosek o akces do Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w listopadzie 2017 r. Oficjalne przyjęcie agencji do IAF miało miejsce w miniony poniedziałek, 1 października, pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, który odbywa się w Bremie. Podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Ogólnego IAF ogłoszono decyzję o członkostwie Polskiej Agencji Kosmicznej w IAF, zaś prezes Brona krótko przedstawił działalność agencji, z naciskiem na jej najważniejsze zadanie, którym jest opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego, przypomniał główne cele Polskiej Strategii Kosmicznej i podsumował dorobek krajowego sektora kosmicznego.

W czasie trwania IAC 2018 dr Brona weźmie też udział w zaplanowanym na piątek Zgromadzeniu Ogólnym IAF. Jako reprezentant organizacji członkowskiej będzie uczestniczył m.in. w głosowaniach dotyczących wyboru lokalizacji kongresu w 2021 r.