Informację tę potwierdził natomiast rumuński minister finansów Eugen Teodorovici oraz szefowa resortu ds. funduszy europejskich Rovana Plumb. Zdaniem minister członkowie rządzącej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) byli niezadowoleni z wyników Negrescu w budowaniu dobrych relacji z Unią Europejską.

UE wielokrotnie krytykowała przeprowadzane przez rumuński rząd reformy wymiaru sprawiedliwości, które - zdaniem UE oraz m.in. Stanów Zjednoczonych - utrudniają walkę z rozpowszechnioną w Rumunii korupcją. Negrescu uważany jest za przedstawiciela umiarkowanego skrzydła PSD.

Sam zapytany przez dziennikarzy 33-letni Negrescu nie potwierdził informacji.

Rumunia przewodnictwo w Radzie UE przejmie od Austrii 1 stycznia 2019 roku. (PAP)