Enea szacuje średnioroczne przychody z aukcji mocy na ok. 880 mln złWarszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Łączne średnioroczne przychody Enei z rynku mocy od 2021 r. mogą wynosić ok. 880 mln zł, podała spółka.

PSE podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 240,32 zł/kW/rok, podano.

"Mając powyższe na uwadze, emitent szacuje, iż przychody grupy kapitałowej Enea z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie:
1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW - ok. 220 mln zł;
2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2 711 MW - ok. 651 mln zł;
3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW - ok. 9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy, podano również.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)