STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-11-22
IRDN /IRDN Index 306,93
sIRDN /sIRDN Index 369,12
offIRDN / offIRDN Index 220,59
IRDN24 /Base 307,44
IRDN8.22 /Peak 361,86
IRDN23.7 / Offpeak 216,73
TGe24 299,12
TGeBase 307,21
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 86 966,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 834 974,20

Źródło: Giełda Energii SA