Midven zmienił nazwę na Arts Alliance, zainwestował w producenta gier Kool2PlayWarszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Grupa Midven dokonała na ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zmiany nazwy na Arts Alliance GK, podała spółka. Ponadto grupa zainwestowała w spółkę Kool2Play, która zajmuje się tworzeniem gier na PC, Mac, Nintendo Switch, iOS i Android oraz specjalistycznymi działaniami promocyjnymi produktów z branży gier.

"Podpisana umowa zakłada objęcie przez Midven 15% udziałów w spółce Kool2Play i wiąże się z realizacją nowej strategii, w ramach której grupa ma rozwijać się w oparciu o współfinansowanie produkcji gier komputerowych oraz dalsze inwestowanie w spółki samodzielnie zajmujące się produkcją gier. Oprócz nabycia przez Midven udziałów w Kool2Play w umowie znalazły się zapisy dotyczące przekształcenia producenta gier w spółkę akcyjną oraz wprowadzenie akcji Kool2Play do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Kool2Play to producent gier z siedzibą w Warszawie, działający na rynku od 2014 roku i mający w swoim portfolio 8 gier wydanych na platformy takie jak PC, iOS, Android oraz VR. Obecnie studio prowadzi prace nad dwiema znacznie obszerniejszymi grami: "Uragun" (PC, konsole, mobile), której premiera odbędzie się w II połowie 2019 roku, oraz "City of Minds", z premierą planowaną na 2020 r. Równolegle z tworzeniem 2 flagowych produktów studio Kool2Play zapowiedziało, iż w I połowie 2019 roku wyda 6 gier przeznaczonych na konsolę Nintendo Switch, podano także.

Poza rozwojem gier Kool2Play poprzez spółkę zależną Kool Things realizuje specjalistyczne usługi z zakresu międzynarodowej promocji dla największych światowych wydawców gier oraz producentów sprzętu dla graczy.

"Grupa kapitałowa Kool2Play to unikalna firma z sektora gier. Z jednej strony mamy spółkę Kool2Play, która produkuje gry. Z drugiej Kool Things z ogromnym, prawdopodobnie największym w Polsce, doświadczeniem w międzynarodowej promocji w sektorze gier. To połączenie to prawdziwy dynamit - obie te spółki świetnie uzupełniają swój know-how i potencjał rozwoju. Grupa kapitałowa Kool2Play już w chwili obecnej generuje przychody i zyski. Wierzymy, że Midven dzięki swojemu finansowemu know-how przyczyni się znacząco do zwiększenia skali naszych działań" - powiedział prezes Kool2Play Marcin Marzęcki, cytowany w materiale.

Grupa Midven konsekwentnie buduje swoje kompetencje w branży gier. Tym samym akcjonariusze Midven zdecydowali na ostatnim NWZ spółki o zmianie nazwy z Midven na Arts Alliance GK, podkreślono też w komunikacie.

"Podjęliśmy decyzję o połączeniu kompetencji inwestycyjnych zapoczątkowanych przez Midven z kompetencjami wydawania gier oraz ich współfinansowania przez Arts Alliance, stąd ostateczna dokonana zmiana nazwy, aby nadać przejrzysty wymiar w działalności spółki" - skomentował prezes Midven Andrzej Zając.

Ideą spółki będzie nie tylko nabywanie udziałów i akcji spółek z segmentu gier internetowych oraz plasowanie ich akcji na rynku giełdowym, ale również poszukiwanie synergii w ramach współfinansowania i realizacji gier wydawanych już pod nazwą Arts Alliance. Dotychczas spółka zawarła umowę licencyjną na wprowadzenie do obrotu i wydanie 3 gier na platformę Nintendo Switch, a na rok 2019 planuje kolejne wydania gier oraz realizację poszczególnych projektów w tym segmencie działalności, wskazano.

"Branża gier to obecnie jeden z bardziej perspektywicznych na rynku kapitałowym segmentów. Inwestycja w Kool2Play to druga po dokonanej w PrimeBit Games (PBG) w obszarze gier internetowych. Prowadzimy prace nad możliwymi kolejnymi inwestycjami stanowiącymi podstawę rozwoju Arts Alliance, niezależnie od prac nad projektami gier" - podsumował Zając.

Midven S.A. (zmieniający nazwę na Arts Alliance GK S.A.) notowany na rynku giełdowym NewConnect, jest wydawcą gier internetowych, posiada udziały i/lub akcje w spółkach PrimeBit Games S.A., Kool2Play Sp. z o.o. ze spółką zależną KoolThings Sp. z o.o. oraz podmiotach technologicznych: TNN Finance S.A., Bookre S.A., Parcel Technik S.A. oraz Medard S.A.

(ISBnews)