Połowa ankietowanych przez Instytut Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych przyznała, że członkostwo w UE przynosi zarówno korzyści, jak i szkody.

W analizie sondażu zawartego w najnowszym raporcie Eurispes i zaprezentowanego na niecałe cztery miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zwraca się uwagę na umiarkowane stanowisko Włochów wobec UE i członkostwa w niej.

Zwyciężają, jak zauważono, zwolennicy wspólnej europejskiej waluty. Za wyjściem ze strefy euro opowiada się mniej niż jedna czwarta Włochów - 23,9 proc. Jedna czwarta nie ma zdania na ten temat.

Blisko 40 procent mieszkańców Włoch twierdzi, że ich kraj powinien respektować reguły obowiązujące w UE, nawet jeśli są sprzeczne z interesami państwa. Zarazem uważają oni, że władze w Rzymie powinny zaangażować się na rzecz tego, by zasady te zmienić.

Jedna piąta jest za tym, że nie stosować się do unijnych reguł.

Ponad 39 procent Włochów uważa, że Unia Europejska przetrwa mimo trudności. Przeciwnego zdania jest jedna szósta uczestników sondażu.