Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Mennica Polska złożyła oferty w dwóch konkursach ofert zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów Królestwa Tajlandii, podała spółka.
Pierwszy konkurs ogłoszony 28 stycznia br. dotyczy produkcji i dostawy 200 sztuk medali platynowych. Oferta spółki obejmująca realizację całości przedmiotu przetargu bez wartości kruszcu opiewa na kwotę 310 010,10 USD. Termin związania ofertą wynosi 50 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 6 lutego 2019 roku, podano.
Drugi konkurs ogłoszony 28 stycznia br. dotyczy produkcji i dostawy 25 000 sztuk złotych monet. Oferta Mennicy Polskiej obejmująca realizację całości przedmiotu przetargu bez wartości kruszcu opiewa na kwotę 810 010,10 USD. Termin związania ofertą wynosi 50 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 6 lutego 2019 roku.
Wybór najkorzystniejszej oferty w każdym z ww. postępowań zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów Królestwa Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w konkursach, wskazano także.
W przypadku wyboru którejkolwiek z ofert Mennicy, strony zawrą stosowne umowy na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% całkowitej wartości kontraktu.
Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)