AmRest miało 43,02 mln zł zysku netto, 71,58 mln zł zysku EBIT w 2018 r.Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - AmRest odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 42,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 71,58 mln zł wobec 62,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 546,9 mln zł w 2018 r. wobec 1 237,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,08 mln zł wobec 10,57 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)