Radosław Krawczyk został powołany na prezesa OT LogisticsWarszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki OT Logistics powołała Radosława Krawczyka na stanowisko prezesa, podała spółka.

"Zarząd OT Logistics S.A. informuje, o poniższych zmianach w zarządzie spółki:w dniu 25 marca 2019 roku rada nadzorcza spółki powierzyła, z tym samym dniem, funkcję prezesa zarządu panu Radosławowi Krawczykowi; pan Radosław Krawczyk od 29 września 2017 roku sprawuje funkcję wiceprezesa zarządu emitenta i jest odpowiedzialny za pion finansów" - czytamy w komunikacie.

Radosław Krawczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, ukończył studia MBA (Executive Master of Business Administration)i ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Od 2003 do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. Pan Radosław Krawczyk posiada również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

"Rada nadzorcza emitenta oddelegowała, z tym samym dniem, pana Kamila Jedynaka, dotychczasowego członka rady nadzorczej spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności członka zarządu spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego grupy kapitałowej OT Logistics" - czytamy dalej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)