Informując o umowie, Orlen Ochrona zaznaczyła, iż jest to kolejny etap rozwoju usług świadczonych tam w obszarze bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, a także powiększenie portfolio klientów "z sektora jednostek strategicznych dla gospodarki kraju".

Jak podała Orlen Ochrona, umowa zawarta z Pocztą Polską dotyczy "współpracy odnośnie transportu wartości pieniężnych". "Spółki planują powoływanie wspólnych zespołów projektowych, opracowujących nowe rozwiązania operacyjne. Współpraca zwiększy więc potencjał biznesowy obu firm i pozwoli na wspólną realizację wysokospecjalistycznych usług ochroniarskich" - wyjaśniła Orlen Ochrona.

Spółka ta podkreśliła, iż jest jednym z liderów segmentu ochrony (posiadając 20-letnie w tym zakresie doświadczenie), a transport wartości pieniężnych to usługa świadczona przez nią na terenie całego kraju. Przypomniała jednocześnie, że doświadczenia Poczty Polskiej w ochronie "sięgają dwudziestolecia międzywojennego".

Reklama

"Obecnie w strukturach Poczty za świadczenie usług logistyki gotówki jest odpowiedzialny pion Poczta Polska Ochrona (PPO). Wyspecjalizowana kadra, systematycznie odnawiana flota bankowozów, największa w Polsce sieć Centrów Obsługi Gotówkowej, nowoczesne technologie i ogólnopolski zasięg działania, dają PPO stabilną pozycję na rynku ochrony" - zaznaczyła Orlen Ochrona.

Spółka zwróciła przy tym uwagę, że PPO świadczy także usługi m.in. ochrony osób i mienia, zabezpieczenia technicznego i monitoringu oraz kontroli bezpieczeństwa, w tym dla instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, instytucji samorządowych, a także dla dużych sieci handlowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak podkreśliła Orlen Ochrona, transport wartości pieniężnych jest realizowany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa - pieniądze są przewożone w specjalnych opakowaniach, tzw. bezpiecznych kopertach, a pojazdy są wyposażone w systemy zabezpieczenia GPS, co pozwala na ciągłe monitorowanie trasy ich przejazdu od klienta do miejsca docelowego, np. do wrzutni banku lub Centrów Obsługi Gotówkowej.

"Każdy zespół konwojowy składa się z doświadczonych, dobrze przeszkolonych pracowników, wyposażonych w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej" - dodała Orlen Ochrona, opisując zasady transportu pieniędzy, stosowane przez obie spółki, w tym także pion PPO.

Do 1998 r. na terenie ówczesnej Petrochemii Płock, największego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce, jednocześnie zakładu tzw. infrastruktury krytycznej, działała straż przemysłowa, która została przekształcona w spółkę wydzieloną - Petroochrona. Podmiot ten, po połączeniu Petrochemii Płock z CPN i utworzeniu PKN Orlen, otrzymał w 2001 r. nową nazwę - Orlen Ochrona.

Spółka ta świadczy obecnie usługi ochrony osób i mienia, także zabezpieczenia technicznego, dla Grupy Orlen oraz klientów zewnętrznych, w tym zwłaszcza podmiotów przemysłu rafineryjno – petrochemicznego. Obsługuje też inne zakłady, a także banki oraz duże i małe sieci handlowe.

Od 2011 r. Orlen Ochrona posiada oddział w Czechach, gdzie zajmuje się bezpieczeństwem podmiotów Unipetrolu z Grupy Orlen, w tym rafinerii w Litvinowie. Oddział spółki uzyskał czeskie koncesje m.in. na prowadzenie usług ochrony mienia i osób oraz świadczenia prywatnych usług detektywistycznych.

W 2012 r. Orlen Ochrona powołała na Litwie spółkę Orlen Apsauga UAB do zabezpieczania zasobów Orlen Lietuva, także z grupy PKN Orlen, w tym rafinerii w Możejkach.

W 2017 r. po przeprowadzonej przez ABW procedurze sprawdzającej, Orlen Ochrona otrzymała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulami "EU Secret" i "EU Confidential", Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z klauzulami "NATO Secret" i "NATO Confidential", a także Polski, zgodnie z klauzulami "tajne" i "poufne". (PAP)