Impexmetal miał wstępnie 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.


Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Impexmetal miał 3 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 186 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec odpowiednio 3 353 mln zł i 63 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.
"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej Impexmetal za rok 2018 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku):
- przychody ze sprzedaży: 3 300 mln zł (3 353 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 354 mln zł (328 mln zł),
- zysk z działalności operacyjnej: 195 mln zł (136 mln zł),
- EBITDA: 261 mln zł (196 mln zł),
- zysk netto: 186 mln zł (63 mln zł)" - czytamy w komunikacie.
Wpływ na wyniki osiągnięte w 2018 r., w porównaniu do wyników osiągniętych w 2017 roku, miały w szczególności: wyższe wolumeny sprzedaży, wyższe jednostkowe marże przerobowe, odwrócenie odpisu na aktywa finansowe w kwocie 18 mln zł, podano także.
"Ponadto w 2017 r. spółka utworzyła rezerwy na trwające postępowania podatkowe w spółkach grupy kapitałowej w kwocie 65 mln zł, co wpłynęło na porównywalność skonsolidowanego wyniku netto (w 2018 roku spółka nie tworzyła istotnych rezerw)" - czytamy dalej.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)