W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców działkowcy mogą ubiegać się o wsparcie na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Celem programu jest poprawa przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. Program zachęca także do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych.

"Rodzinne Ogródki Działkowe służą rekreacji rodzin z dziećmi i osób starszych. Niestety ich rola wciąż jest niedoceniana. Postanowiliśmy to zmienić, uruchamiając w tym roku nowy program wsparcia. Wierzę, że będzie się on cieszył dużym zainteresowaniem" - powiedziała o inicjatywie Janina Ewa Orzełowska, która jest członkiem zarządu województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie zadania to maksymalnie 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Uprawnionymi do złożenia wniosku są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Mogą one złożyć maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na jej terenie.

Nabór wniosków trwa do 31 maja. Można je składać osobiście w godzinach od 8 do 16 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońska 26, w punktach kancelaryjnych urzędu, bądź za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, ul. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa. Na kopercie powinien być dopisek: PE-ZD-I - "MIAD MAZOWSZE 2019".(PAP)

Autorka: Natalia Kamińska