Jak poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, w środę nastąpił ponowny wybór oferty w przetargu, ponieważ od wyników poprzedniego postępowania odwołał się jeden z jego uczestników. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła to odwołanie i nakazała unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

„Nakazy KIO zostały wykonane i w środę ponownie wybrano ofertę konsorcjum polsko-węgierskiego. Pozostałe firmy mają od tej daty 10 dni na ewentualne odwołania wyboru oferty” - zaznaczyła przedstawicielka GDDKiA.

Zwycięska propozycja była najtańsza. Zgodnie z deklaracją wykonawcy roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną wykonane w terminie 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że jezdnia ma 6 m szerokości. Stan techniczny starego mostu jest zły.

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego mostu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem.

W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie.(PAP)

autor: Rafał Grzyb