Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Simple odnotowało 0,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,95 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,71 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2019 nastąpił nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży (8%) w stosunku do analogicznego kwartału roku 2018, tym niemniej nastąpiła pozytywna zmiana struktury sprzedaży, tj. zwiększanie udziału sprzedaży wyżej rentownych usług oraz licencji własnych grupy, co ma przełożenie na poprawę osiągniętych wskaźników rentowności na wszystkich najistotniejszych poziomach" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,6 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. W 2017 r. miało 47 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)