"Spodziewam się, że w perspektywie najbliższych dni eurozłoty będzie oscylował wokół 4,30-4,31, a patrząc na kilka tygodni naprzód, na koniec czerwca może się umocnić do poziomu 4,28” – powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

"Mimo dobrych odczytów makro z polskiej gospodarki na złotego głównie oddziałują czynniki zewnętrzne. Na pierwszy plan wysuwa się spór handlowy amerykańsko-chiński” – dodał.

W czwartek inwestorzy poznali dane GUS o sprzedaży detalicznej, która w kwietniu 2019 r. wzrosła o 13,6 proc. rdr i o 4,4 proc. mdm. Konsensus PAP Biznes wskazywał na wzrost rdr o 9,9 proc. i mdm o 0,6 proc.

Strateg rynku walutowego PKO BP uważa, że w przypadku pary EUR/USD w krótkim terminie będzie ona poruszać się wokół przedziału 1,1100-1,1150, natomiast na koniec czerwca kurs może przesunąć się do poziomu 1,14.

"Wiele będzie zależeć od rezultatów negocjacji handlowych. Pod koniec czerwca odbędzie się spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin na szczycie G20 i może dojdzie choćby do częściowego wypracowania porozumienia” – wyjaśnił Jarosław Kosaty.

RYNEK DŁUGU

"Spodziewam się, że sektor 2-letnich SPW będzie oscylował wokół rentowności 1,65 proc. zarówno w krótkim, jak i nieco dłuższym (koniec czerwca) terminie. Polskie dziesięciolatki mogą spaść wyraźnie poniżej 2,80 proc. w krótkim terminie, a na koniec czerwca możemy zobaczyć poziom 2,90 proc.” – powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

W czwartek Ministerstwo Finansów poinformowało, że na przetargu zamiany sprzedało obligacje za 4,2 mld zł, a odkupiło za 4,1 mld zł, w ramach którego sprzedało papiery OK0521, PS1024, WZ0525, WZ0528 i DS1029, a odkupiło PS0719, DS1019, WZ0120 i PS0420.

"Ryzyko nadmiernej podaży jest ograniczone, gdyż widać jakby MF osiągnęło zakładany na tę chwilę poziom potrzeb pożyczkowych państwa. W czerwcu może dojść do jednej aukcji zamiany i jednej regularnej, choć identyfikuję także wysokie prawdopodobieństwo, że odbędą się jedynie dwie aukcje zamiany, podczas których podaż papierów byłaby zbliżona do majowej, kiedy wyniosła ona ok. 8,3 mld zł” – powiedział Mirosław Budzicki.

Na rynkach bazowych spadki rentowności. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,33 proc., a niemieckich -0,11 proc.

Ok. godz. 15.50 rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA - jak wynikało z notowań podawanych przez agencję Bloomberga - spadała do 2,3309 proc., czyli najniższego poziomu od listopada 2017. YTD dochodowość 10-latek USA spadała o 25 pb.

czwartek czwartek środa
16.05 9.25 16.13
EUR/PLN 4,3088 4,3051 4,3050
USD/PLN 3,8667 3,8629 3,8568
CHF/PLN 3,8379 3,8279 3,8247
EUR/USD 1,1143 1,1145 1,1162
PS0421 1,63 1,66 1,66
PS0424 2,18 2,21 2,23
DS1029 2,81 2,84 2,86