Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,41 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,35 zł na akcję, podała spółka.
"ZWZ postanowiło, iż zysk netto spółki za 2018 rok w kwocie 13 304 231,18 zł zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 8 896 786,18 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 4 407 445,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,35 zł na jedną akcję). Dywidendą objętych jest 12.592.700 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 5 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r.
W czerwcu ub.r. akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,32 zł na akcję.
Aplisens odnotował 14,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 19,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 19,26 mln zł zysku rok wcześniej.
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)